bilety miedzynarodowe
bilety międzynarodowe

Tanie bilety autokarowe:

Biuro Sindbad w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 58

85-097 Bydgoszcz

 

 

jak zarezerwować mijesce w autobusie
15 stycznia 2022

Bilety autokarowe do Niemiec

Bilety autokarowe do Niemiec - osoby zaszczepione

Deklaracja wjazdowa jest TUTAJ

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Osoba, w odniesieniu do której, co najmniej 14 dni przed wjazdem do Niemiec, został wykonany podstawowy cykl szczepienia tj. podane dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką dwudawkową albo jedna dawka szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką jednodawkową preparatem dopuszczonym do użyciaw UE. Akceptowana jest papierowa oraz elektroniczna forma tzw. europejskiego paszportu covidowego z weryfikowalnym kodem QR, przy czym fotografia papierowej wersji certyfikatu nie jest uznawane. UWAGA! Inne zaświadczenia, poświadczenia (m.in. małe karteczki potwierdzające zaszczepienie) nie są uznawane.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione traktowane są jak osoby niezaszczepione.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Nie.

Testy po przyjeździe

Nie.

Kwarantanna

Nie, pod warunkiem przesłania wraz z elektronicznym formularzem lokalizacyjnym certyfikatu osoby zaszczepionej (np. jako plik pdf czy jpg)

Formularz lokalizacyjny

Co do zasady każdy wjeżdżający do Niemiec ze strefy ryzyka albo samolotem niezależnie od tego, czy wcześniej przebywał na obszarze ryzyka obowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego na stronie www.einreiseanmeldung.de

 

Bilety autokarowe do Niemiec -  osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Wymagany negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. (każdy test) przed wjazdem do Niemiec albo nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym początkiem podróży, o ile wjazd do Niemiec następuje z użyciem środka transportu zapewnionego przez przewoźnika (autobus, pociąg, samolot, statek). Zaświadczenie o wyniku testu może być wydane w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Testy po przyjeździe

Tak, najwcześniej piątego dnia po wjeździe do Niemiec, jeśli chce się zwolnić z kwarantanny. Szybki test antygenowy lub test PCR. Wynik testu w jęz. niemieckim należy wówczas przesłać do właściwego miejscowo niemieckiego urzędu ds. zdrowia.

bilety do Niemiec

 

 

Kwarantanna

Co do zasady obowiązuje 10-dniowa kwarantanna od przyjazdu. Można zwolnić się z niej wykonując test najwcześniej piątego dnia po wjeździe do Niemiec (szybki test antygenowy lub test PCR). Wynik testu w jęz. niemieckim należy wówczas przesłać do właściwego miejscowo niemieckiego urzędu ds. zdrowia.

Z kwarantanny zwolnione są jednak:- osoby w tranzycie (lądowym) przejeżdżające przez Niemcy do 24 godz. bez noclegu i zbędnych postojów (dozwolony krótki postój na parkingu/stacji benzynowej);

- osoby zajmujące się zawodowo transportem towarów, dóbr i osób w ruchu międzynarodowym przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego;

- członkowie delegacji rządowych przybywających do Niemiec samolotem poprzez terminale rządowe na lotniskach w Berlinie albo Kolonii/Bonn pod warunkiem, iż ich pobyt w Niemczech trwa krócej niż 72 godz.;

- osoby, które zostały przetransportowane do Niemiec w celu zaopatrzenia medycznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jeśli leczenie stacjonarne za granicą nie było możliwe;

- osoby, które przyjeżdżają do Niemiec w celu krótkotrwałego pobytu do 24 godz.;

-  pracownicy transgraniczni (pod warunkiem testowania się min. 2 razy w tygodniu UWAGA  na obowiązek posiadania aktualnego testu, certyfikatu zaszczepienia lub ozdrowieńca przy dostępie do stanowiska pracy)

- przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich     standardów higieny i reżimu sanitarnego:  a) osób odwiedzających najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia, czyli rodzice-dzieci), partnerów życiowych      nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujących w celu wykonywania opieki      nad osobami wymagającymi kurateli;  b) członków korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzystów i przedstawicieli rządu.

Formularz lokalizacyjny

Co do zasady każdy wjeżdżający do Niemiec ze strefy ryzyka albo samolotem niezależnie od tego, czy wcześniej przebywał na obszarze ryzyka obowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego na stronie www.einreiseanmeldung.de

 

Deklaracja zastępcza do Niemiec 

Jeżeli nie ma możliwości wypełnienia formularza lokalizacyjnego on-line z powodu braku dostępu do internetu/komputera dopuszczalna jest wersja papierowa deklaracji do pobrania pod linkiem DEKLARACJA ZASTĘPCZA! 

 

 

Domis-tour
  1. pl
  2. uk
bilety autokarowe Sindbad